"OUDE TOL" Groenprojecten

Aanleg - Ontwerp - Onderhoud - Bestrating - Project begeleiding

head-bestrating
Bestrating


Oude Tol Groenprojecten
heeft grote ervaring met het realiseren van bestratingen en halfverhardingen, zowel kleinschalig in bijv. tuinen als op het gebied van grotere oppervlaktes op bedrijventerreinen en grote projekten.

Voor het realiseren van kwalitatief goede verharding, wordt gedegen aandacht besteed aan het maken van een stabiele ondergrond. zodat deze na jaren nog steeds de juiste uitstraling heeft.

Ook hardsteen, trappen, machinaal straatwerk, asfalt, stelconplaten, etc. behoren tot de mogelijkheden.